WebShop

Rookmelders voor privé woningen zijn vanaf 2020 verplicht in Vlaanderen!

1 stuk per verdieping in elke woning. In deze shop kan u enkel sensoren vinden welke goedgekeurd werden !

Waarom Rookmelder-Vlaanderen?


Vanaf 2020 moet iedere privé woning op elk verdiep een rookmelder hebben !

Echter niet zomaar een rookmelder maar wel een EN14604 gekeurde melder.

Via internet worden veel rookmelders aangeboden welke niet voldoen aan de norm en wettelijke keuring.

Hier staan enkel de juiste wettelijk goedgekeurde sensoren, wat u ook aankoopt,

vanaf nu bent u in orde met uw verzekering en de nieuwe wettelijke bepalingen !!!


Jeffrey Quirynen

CEO